ราวกันตกกระจก

SUNFLEX frame less glass balustrades maximize the perception of space through a modern minimalist appearance, retaining views while providing security and safety for staircases, balconies and decks. สินค้าของเราได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติทางสถาปัตยกรรมที่ทนทาน เพื่อช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านของคุณได้อย่างแท้จริง